Cindy Maes

Specialisaties

Mogelijke hulpvragen:

  • (faal)angst
  • Depressieve problematiek
  • Laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen
  • Problemen met sociale vaardigheden
  • Piekeren
Mijn jarenlange ervaring is sinds ‘95 opgebouwd vanuit ambulante hulpverlening in revalidatiecentra, hulpverlening in onderwijs en in het centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Later ook in combinatie met een zelfstandige praktijk waarin ik kinderen, jongeren en jongvolwassenen tracht te ondersteunen in hun persoonlijke groei, zowel op therapeutisch als diagnostisch vlak. Mijn doel is samen op zoek gaan naar de beste aanpak voor de problemen die worden ervaren met focus op wat goed loopt en gebruik van eigen krachten en kwaliteiten.

week Planning

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
VM
NM
AV