25 februari

Psychologen doen niet mee aan zwartepietenspel en vragen verantwoordelijkheidszin.

Er is heel wat ophef over de terugbetaling van psychologische interventies. In de media wordt een eenzijdig en beperkt beeld weergegeven waarbij louter gefocust wordt op het financiële aspect. Er zijn nochtans nog argumenten waarom we als psychologen niet wensen mee te stappen in het voorstel van Maggie De Block, dat reeds van bij het begin als ‘maat voor niets’ werd ervaren.

Vanmorgen bracht het Nieuwsblad uit dat nog geen 10 % van de psychologen zal meewerken aan de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg. Maggie De Block, minister van Volksgezondheid en Isabelle Moens, directeur GGZ van Zorgnet – Icuro wijzen met een beschuldigende vinger naar een “boycot” van de VVKP. Deze laatste reageert stomverbaasd. “Er is helemaal geen boycot geweest,” lacht Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de VVKP, “maar ik stel vast dat de kernactoren in dit verhaal hun verantwoordelijkheid niet willen nemen.”

Nog geen 10 % procent van de psychologen blijkt in te tekenen op de terugbetalingsplannen van Maggie De Block. De minister en Zorgnet – Icuro wijzen met een beschuldigende vinger naar de beroepsvereniging van klinisch psychologen. Deze zouden hun leden hebben opgeroepen om niet in te tekenen, maar deze laatste kaatst de bal gewoon terug.

Niets van aan,” stelt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de VVKP: “wij hebben onze leden nooit hoeven op te roepen tot een boycot. Wij hebben van meet af aan de minister gewaarschuwd dat deze terugbetaling een maat voor niets(externe link) zou zijn en wat de redenen daarvoor zijn. Het financiële argument is er daar maar één van. De kern van dit verhaal is dat men een voorstel heeft gemaakt over de hoofden van psychologen heen en dat men nu verbaasd is dat deze daar niet op willen ingaan. ”

Lowet is vooral bijzonder boos over het beeld wat men ophangt over de beroepsgroep: “Men schildert ons nu af als een soort van geldwolven, terwijl wij al jaren lang onze tarieven zo laag mogelijk houden omdat de politiek weigerde om haar verantwoordelijkheid te nemen. Vandaag kunnen we geen voltijdse praktijken uitbouwen op de eerste lijn, terwijl het potentieel er wel is om de wachtlijsten weg te werken,” klinkt Lowet verbolgen.

De VVKP pleit voor verantwoordelijkheidszin: “We vragen dat de minister en Zorgnet – Icuro zich niet verschuilen achter een zwarte pietenspel, maar hun verantwoordelijkheid nemen en samen met ons bekijken op welke manier we toch meer psychologen kunnen inzetten op de eerstelijnszorg.”

 

Bron: VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen)