Binnen de kinesitherapie is er een verschil in tarifering en terugbetaling, afhankelijk van de pathologie, van de specialisatie en van de conventionering van de kinesitherapeut. Waarom een kinesitherapeut heeft gekozen om te deconventioneren, kan u onderaan verder lezen.

!!! Belangrijk: vanaf 1/1/22 is er voorlopig geen verminderde terugbetaling bij gedeconventioneerde kinesitherapeuten. De terugbetaling van de mutualiteit blijft dus even hoog als bij een geconventioneerde therapeut. Dit blijft tot zolang er geen akkoord (conventie) is met het Riziv en de mutualiteiten !!!

Overzicht                                                              Tarieven en terugbetaling – Conventie vanaf 1/10/2021
Toeslag Huisbezoek                                             + 1,13 € – Terugbetaling huisbezoek conventie

Overzicht                                                              Tarieven en terugbetaling – Deconventie vanaf 1/10/2021
Praktijk – Courant / perinataal                             32.50 €
Praktijk – E / Fa /Fb pathologie                           30 €
Huisbezoek                                                           32 € – Terugbetaling huisbezoek deconventie
..1/..1 op klever mutualiteit                                   Conventietarief (verplicht)

Bij het 1e consult van een courante pathologie wordt eenmalig een dossierkost van 7€ toegevoegd.
Bij een E/Fb en Fa wordt respectievelijk per kalenderjaar en per goedkeuringsperiode eenmalig een verslag van 30,65€ toegevoegd.

E-pathologie: ernstige aandoeningen, zoals na een beroerte, Parkinson, spierziekten, rheuma enz. die beantwoorden aan de vereisten van de E-lijst. Deze patiënten hebben altijd recht op een verhoogde tegemoetkoming.
F-acuut: na een opname intensieve zorgen, na reanimatie, na grote operaties, bepaalde ontwrichtingen, frozen shoulder, aangezichtsverlamming, drophand of -voet, enz.
F-chronisch: na verhoogd valrisico bij 65+, psychomotorische ontwikkelingsstoornissen, ademhalingsinsufficiëntie, lymfoedeem, enz.
Perinataal: voor en na de zwangerschap

Voor meer info, neem vrijblijvend contact op!

 

BIJKOMENDE TERUGBETALING ZIEKENFONDS

Gelieve ons van de volgende info op de hoogte te brengen indien dit voor u van toepassing is:

 • Voorkeurregeling (xx1/xx1 op klever ziekenfonds): verplichte toepassing van de conventietarieven, de terugbetaling blijft gegarandeerd. Dit geldt ook voor palliatieve behandelingen.
 • Maximumfactuur: de maximumfactuur zal sneller bereikt worden bij deconventietarieven.
 • Verzekering: indien u een hospitalisatieverzekering of een aanvullende verzekering (via het werk, sportclub of bij ziekte) hebt, kijk dan uw polis na en vraag meer info omtrent de terugbetaling bij uw verzekeringsagent. Dit kan immers sterk uiteenlopen.
 • Arbeidsongeval: de betaling gebeurt door de patiënt aan de kinesitherapeut en deze vordert het terug via de verzekering van het werk. Geen rechtstreekse aanrekening want terugbetaling loopt sterk uiteen.

 

WAAROM DECONVENTIONEREN?

Sinds 1 februari 2018 zijn een aantal therapeuten gedeconventioneerd omdat de opgelegde tarieven en bepalingen uit de conventie geen loon naar werken bieden. De conventie is een overeenkomst tussen het Riziv, de mutualiteiten, de verzekeringsinstellingen en de beroepsvereniging die de tarieven vastlegt van de erelonen en de terugbetaling. Jaren zijn we trouw gebleven in de hoop dat er verandering kwam en de patiënt niet de dupe werd. Jaar naar jaar zijn besparingsmaatregelen van toepassing doordat te weinig budget is vrijgemaakt voor de gezondheidssector. Niet alleen binnen de kinesitherapie, maar ook binnen andere paramedische zorg met oa de verminderde terugbetaling van medicatie. De mutualiteiten en verzekeringsinstellingen willen de terugbetaling niet verhogen, waardoor het Riziv ons ereloon ook niet opwaardeert. Dit leidt tot een onhoudbare financiële situatie.

Beroepsvereniging Axxon raadt aan om te deconventioneren, gezien dit de enige manier is om een eerlijke verloning te verkrijgen en om kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Wie gedeeltelijk in loondienst werkt, kan helaas niet altijd deconventioneren en wordt vaak verplicht geconventioneerd te blijven. Een therapeut die hoofdzakelijk patiënten heeft met een speciaal statuut binnen de mutualiteit (..1/..1) zal ook eerder geconventioneerd blijven. Axxon ondertekende noodgedwongen een nieuwe conventie, om de therapeuten in loondienst te beschermen en omdat gedreigd werd om de kinesitherapie buiten de verplichte ziekteverzekering te stellen. Zo zou iedereen een private verzekering moeten afsluiten om terugbetaling te kunnen verkrijgen. Dit systeem is in Nederland al jaren van toepassing en is nog duurder dan ons huidig systeem. Dit is in de media echter niet gecommuniceerd door de minister, waardoor ons beroep in een slecht daglicht gesteld werd.

Het verschil in terugbetaling lijkt weliswaar groot, maar dit is voornamelijk toe te wijzen aan het feit dat er al meer dan 13 jaar aan een gunstig tarief behandeld werd. Zonder verhoging van het ereloon en zonder volwaardige indexatie. Verschillende praktijken in de omgeving volgen dezelfde mening en nemen hetzelfde besluit. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat iedereen omwegen zoekt en meer op kwantiteit inzet door meer patiënten per uur te behandelen of meer beurten aan te rekenen. Daar wordt u als patiënt absoluut ook niet beter door!

Enkele pijnpunten binnen onze verloning:

 • > 18 jaar geen correcte indexatie ereloon: studie van Ernst & Young in 2014 toonde aan dat een correct ereloon toen 29 euro per half uur zou bedragen (obv 5-jarige universitaire opleiding, bijkomende specialisaties niet meegerekend), nu bedraagt het basisloon slechts 22,26 euro.
 • Verplaatsingsvergoeding huisbezoek bedraagt slechts 1,13 euro (<-> huisartsen: meer dan 12 euro).
 • Discriminatie in terugbetaling bij deconventie: indien een arts of tandarts gedeconventioneerd is, blijft de terugbetaling door de mutualiteit gelijk, alleen het remgeld is hoger voor de patiënt. Indien een kinesitherapeut deconventioneert, wordt ook de terugbetaling verminderd.
 • Discriminatie in Riziv-toelage en telematicapremie bij deconventie: indien een kinesitherapeut gedeconventioneerd is, krijgt die geen toelage voor pensioensparen én geen premie meer voor het gebruik van de computersoftware.
 • Geen mogelijkheid om naargelang de werklocatie gedeeltelijk te (de)conventioneren. Zo kunnen artsen wel in het ziekenhuis geconventioneerd zijn en in hun privépraktijk deconventioneren. Kinesitherapeuten hebben deze mogelijkheid niet.
 • Geen verhoogd ereloon voor erkenning in een bijzondere beroepsbekwaamheid: vanaf 1/1/17 is er een erkenning van manueel therapeut, wat inhoudt dat een specifieke postgraduaat opleiding gevolgd is op universitair niveau en specifieke duurdere bijscholingen moeten blijven gevolgd worden om deze erkenning te behouden.
 • Degressief ereloon: naarmate u meer behandelingen nodig heeft, krijgt de kinesitherapeut hier minder ereloon voor en krijgt u ook minder terugbetaling. Dit brengt enerzijds een grote administratieve rompslomp met zich mee, zeker indien de patiënt al voor een andere pathologie of door een andere therapeut behandeld is geweest. Anderzijds is het ons doel om niet enkel symptomatisch te behandelen, maar ook de onderliggende oorzaak aan te pakken. Dit laatste geeft een resultaat op lange termijn en hiervoor zijn vaak meer sessies noodzakelijk. Een 3e behandeling is in onze ogen niet minderwaardig dan de 17e behandeling.

Daarom is de huidige conventie voor ons onaanvaardbaar. Hopelijk gebeuren in de toekomst betere aanpassingen zodat het voor iedereen houdbaar is.

CONTACT

Om de telefonische overlast te beperken en de behandelingen zo weinig mogelijk te onderbreken, is er mogelijkheid om uw vraag te stellen of uw afspraak vast te leggen via mail. Indien u geen reactie ontvangen hebt binnen de 24 uur, gelieve dan rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met uw therapeut. De gegevens kan je terugvinden via de Team pagina.

Bereikbaarheid

Met de fiets

Maak een gezonde keuze en kom via de vele binnenwegen met de fiets naar de praktijk. Denk aan uw veiligheid en gebruik een helm, fluovest en fietsslot!

Met de auto

Vlot bereikbaar via de N9, gelegen tussen ‘t Kruisen en ‘t Strop, op 2 km van op/afrit E40. Voldoende gratis parkeergelegenheid in de nabije omgeving, zie Info – Parkeren.

Met het openbaar vervoer

Lijnbus 94-96 (op 70m), Belbus 130 (op 70m), Lijnbus 46-47 (op 750m), Lijnbus 28 (op 1km)
Station Kwatrecht: op 2,4km
Station Wetteren: op 3,5km